1995 - Tot nut van 't algemeen

Een toneelspel van Walter van den Broeck in een regie van Richard Van Roey.

Vervelende mensen, netelige situaties,... hoe geraak je ze kwijt?

Zet die mensen op een piëdestal, omgeef de situatie met luister, maak er een instituut van en... 't is gebakken!

Overzettelijkheid houdt lang stand, maar als de illusie wegvalt, dat er via een dagdroom een uitweg naar de vrijheid bestaat, klapt ze in elkaar.

Personages

DOMIEN BONNEURE, bompa  

JEANNE, bomma - zijn vrouw  

HUBERT, zijn zoon  

GERDA, zijn schoondochter  

ALICE, zijn kleindochter  

STEM, schepen Valgaeren  

Voorstellingen

Zaterdag 4 februari 1995 20:30u

Zondag 5 februari 1995 14:30u

Vrijdag 10 februari 1995 20:30u

Zaterdag 11 februari 1995 20:30

Gildenhuis Stationsstraat Essen

Inhoud

Walter van den Broeck De auteur, Walter van den Broeck, is een rasechte kempenaar en populaire romanschrijver, maar het meeste succes verwierf hij met toneelstukken als "Groenten uit Balen" en "De tuinman van de koning".

"Tot nut van 't algemeen" gaat, net zoals zijn andere werken over gewone volksmensen in herkenbare situaties. Het hoofdpersonage, Domien Bonneure, tracht een droom te verwezenlijken, maar botst op het onbegrip van zijn familie en de hele goegemeente, die hem maar een "ambetante mens" vinden. Omwille van het algemeen belang werken zij hem tegen, maar al vlug blijkt dat onder het vernis van het kleinburgerlijk fatsoen hebzucht en corruptie schuilgaan.

Toch laat Domien Bonneure zijn droom niet los... zodat de overheid moet ingrijpen.

Een tragikomedie met milde ironie, sociale bewogenheid en respect voor de levenswijsheid van de gewone mens.