Pinokkelijn

1985 - De huistiran

Herneming van dit blijspel in twee bedrijven door Godfried Bomans in een regie van Cit Peeters.

Affiche: 1985 - De huistiran

Personages

MARIA 

JAN 

HENDRIK 

DE TIRAN 

ANNA 

WITTEBOL 

Medewerkers

Regie

Voorzegger

Decor

Kostuums

Grime

Affiche

Auteur

Godfried Bomans

Voorstellingen

7 december 1985

8 december 1985

Gildenhuis Stationsstraat Essen

Godfried Bomans

Godfried Bomans In 1939 schrijft de 26-jarige student wijsbegeerte en psychologie het toneelstuk "De Huistiran" en klucht in twee bedrijven. Reeds in 1931 heeft hij het treurspel "Bloed en Liefde", met 32 rollen, omdat zijn klas 32 leerlingen telt, geschreven. In 1937 verschijnt zijn eerste boek: "Memoires of gedenkschriften van Mr.P.Bas".

Godfried Bomans is de Charles Dickens van de lage landen. Beide auteurs bezaten een rijke woordenschat en een scherp inzicht in het menselijk gedrag.