1980 - Montserrat

Tragedie van Emmanuel Roblès in een regie van Gerbrand Van Soom en Kristin Verbeeck.

1912. Venezuela is een Spaanse kolonie. Onder leiding van Simon Bolivar trachten de opstandelingen het land te bevrijden van de Spaanse terreur.

Tegen deze achtergrond zien we de gewetensstrijd van Montserrat, een Spaans officier die Bolivar heeft helpen ontsnappen. Zijn verraad wordt ontdekt en hij wordt door zijn overste, Izquierdo, opgesloten met zes gijzelaars.

Montserrat staat voor een dilemma: kiezen voor zijn ideaal, de vrijheid van het volk, of kiezen voor het leven van zes onschuldigen, ook al brengt hij daarmee de bevrijdingsstrijd in gevaar.

Een zware verantwoordelijkheid, want de vraag wat het meest doorweegt, het welzijn van de maatschappij of dat van het individu, is in dit stuk ook de vraag naar de keuze tussen plicht en menselijkheid.

Of de uiteindelijke beslissing van Montserrat de juiste is, zal iedere toeschouwer voor zichzelf moeten uitmaken.

Personages

MORALES, Spaans officier  

ANTONANZAS, Spaans officier  

ZUAZOLA, Spaans officier  

IZQUIERDO, Spaans officier  

PATER CORONIL  

MONTSERRAT, Spaans officier  

ARNAL LUHAN, pottenbakker  

JUAN SALCEDO, toneelspeler  

SALAS INA, koopman  

MOEDER  

ELENA  

RICARDO  

Medewerkers

Regie

Voorzegster

Decor

Kostuums

Licht en geluid

Grime

Affiche

Programmaboekje

Fotografie

Auteur

Emmanuel Roblès

Vertaling

Leo Hens

Voorstellingen

23 maart 1980

30 maart 1980

Gildenhuis Stationsstraat Essen

De auteur

Emmanuel Roblès is de zoon uit een arbeidersgezin en werd geboren te Oran in Algerije op 4 mei 1914. Hij studeert enige tijd Spaans in Algiers. In 1938 wordt hij medewerker van het dagblad Alger Républicain, waarvan Albert Camus hoofdredacteur is. In hetzelfde jaar publiceert hij zijn eerste roman, L'action.

De tweede wereldoorlog breekt uit en Roblès wordt tolk en later correspondent in Italië. Na de oorlog woont hij in Parijs maar keert terug naar Algiers en sticht een literair tijdschrift.

Zijn roman "Les hauteurs de la ville" wordt in 1947 bekroond met de Prix Femina. In 1947 verschijnt ook zijn eerste toneelstuk: "MONTSERRAT".

Het gevoel voor menselijke waardigheid, de behoefte aan solidariteit, maken van het werk van Emmanuel Roblès een pleidooi voor de vrijheid, het geluk van de mens. Volgens deze conceptie lijkt de dood een absurditeit, waartegen men in opstand moet komen in naam van de rechtvaardigheid. Zijn grote thema's zijn dan ook eeuwig maar altijd actuele thema's van leven en dood, rechtvaardigheid en opstand.

Uit de tekst

Pottenbakker
Je kan ons zo niet in de steek laten. Je moet ons redden. Ik heb vijf kinderen. Wie zal voor ze zorgen? Ze zijn nog zo jong.

Toneelspeler
Neen. Ik doorzie je spel. Jij wil ons op een dwaalspoor brengen. Je wil ons wijsmaken dat God ons hierheen leidde, dat ZIJN wil ons hier gevangen houdt. Maar zelfs als wij dat aanvaarden: God laat jou de keuze. Laat God, ofwel het lot, ofwel het noodlot ons hier hebben geleid, jij blijft vrij te kiezen tussen Bolivar en ons. Wij weten dat je kiezen mag en dat moet je doen naar de rede.

Montserrat
Ik weet... ik weet dat de keuze bij mij ligt. Dat is juist het ontzettende. Wat ik ook doe, ik word gefusilleerd... Begrijp je dan niet dat juist die keuze, die vrijheid, mijn foltering is, méér dan de zekerheid te sterven?